Handelsspex genom tiderna

2001 Crassus Jubileum
2000 Freud
1999 Hemingway

1998 Montezuma
1997 Luther
1996 Al Capone
1995 Robespierre
1994 Casanova
1993 Karl XII
1992 Kreuger
1991 Gandhi
1990 Merlin
1989 von Linné

1988 Columbus
1987 Gustav Wasa
1986 Marco Polo
1985 Rockefeller
1984 Robin Hood
1961 Crassvs
1954 Simson och de lila