ENSEMBLE

Inom kort presenterar vi de tilldelade karaktärerna.

Erica Källberg

Lovisa Swahn

Tyra von Mentzer

Elsa Bark

Erik Dicklo

Vera Frankenberg

Max Nilsson

Viktor Skarehag

Valter Vansvik