SMINK & KOSTYM

Vanja Lieback
Smink- & Kostymchef
Linnea Egertz
Smink & Kostym
Filippa Johnsson
Smink & Kostym

Hanna Nejstgaard
Smink & Kostym

Frida Lundgren
Smink & Kostym

Malin Rittgård
Smink & Kostym

Ella Dukic
Smink & Kostym

Nicole Lindau
Smink & Kostym

Stina Wernersson
Smink & Kostym
Ylva Lindmark
Smink & Kostym

HUVUDSPONSORER